Get Adobe Flash player

Προτάσεις

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!

Πανίδα

Πανίδα

 
ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ
 
Η πανίδα μιας περιοχής σχετίζεται στενά με τον τύπο της βλάστησης. Τα ζώα επιλέγουν χώρους που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτηση τροφής και νερού , ενώ θα τους παρέχουν ασφάλεια και θέσεις για φώλιασμα και αναπαραγωγή. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 225 είδη ζώων από τα οποία αρκετά απειλούνται και προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και από διεθνείς συμβάσεις.

 
Οι ζωικοί οργανισμοί στην ξηρά του Στρυμονικού κόλπου, μπορούν να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες:

  • ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: Δεκαεπτά είδη καταγράφτηκαν στην περιοχή. Ορισμένα όπως ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), η νυφίτσα (Mustela nivalis), η βίδρα ( Lutra lutra), η αγριόγατα (Felis silvestris), έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα και προστατεύονται από σχετική νομοθεσία.
  • ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Στην περιοχή απαντούν 164 είδη πουλιών, από τα οποία τουλάχιστον 88 τη χρησιμοποιούν ως χώρο αναπαραγωγής, ενώ τα υπόλοιπα είτε περνούν κατά την μετανάστευσή τους , είτε διαχειμάζουν. Από τα είδη αυτά 23 είναι υδρόβια, 22 παρυδάτια, 20 αρπακτικά, 12 θαλασσοπούλια και 87 στρουθιόμορφα.
  • ΕΡΠΕΤΑ: Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 18 είδη, τα οποία είναι όλα απειλούμενα και προστατευόμενα. Από τις χελώνες, η πιο κοινή είναι η μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni). Η πράσινη σαύρα (Lacerta trilineata) και η σμαραγδόσαυρα (Lacerta viridis) απαντούν σε όλους τους βιοτόπους της περιοχής με δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση. Από τα φίδια το πιο κοινό είδος είναι ο σαπίτης (Malpolon monspessulanus).
  • ΑΜΦΙΒΙΑ: Στις θέσεις που σχετίζονται άμεσα με ρέοντα ή στάσιμα νερά ζουν 8 είδη αμφίβιων, από τα 17 που απαντούν σε όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία είναι απειλούμενα. Ανάμεσά τους αναγνωρίζουμε τη σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra) και τον νεροβάτραχο (Rana balcanica), που αποτελεί το πιο κοινό είδος της περιοχής.
  • ΨΑΡΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ: Στα ρέοντα νερά της περιοχής ζουν 18 είδη ψαριών, όπως η μπριάνα (Barbus plebejus), η θρακοβελονίτσα (Gobitis taenia), η πεταλούδα και η πέρκα (Perca fluviatillis).Από τα 18 είδη ψαριών γλυκών νερών του Στρυμονικού κόλπου, τα 6 προστατεύονται.

 

ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
 
Η πανίδα της θάλασσας περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ειδών. Τα είδη αυτά, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζουν (επιφανειακά ή βαθιά νερά, βραχώδης ή αμμώδης πυθμένας, έκθεση στον αέρα), έχουν αναπτύξει αντίστοιχες προσαρμογές, οι οποίες πολλές φορές είναι εντυπωσιακές, π.χ. έντονα χρώματα και ασυνήθιστα σχήματα.

 
Στην παράκτια ζώνη του Στρυμονικού κόλπου απαντά μεγάλος αριθμός πελαγικών και βενθικών ειδών:

  • Τα πελαγικά είδη περιλαμβάνουν κυρίως τους αντιπροσώπους από το ζωοπλαγκτό (κωπήποδα και μέδουσες), τα ψάρια και τα θηλαστικά. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 13 είδη πελαγικών ψαριών, ορισμένα από τα οποία έχουν μεγάλη οικονομική σημασία (γαύρος και σαρδέλα).
  • Τα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται από τη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και τρία είδη δελφινιών, ενώ επιπλέον έχει παρατηρηθεί και η Φώκαινα, ένα μικρόσωμο σπάνιο δελφίνι που προστατεύεται σ' όλο τον κόσμο.
  • Ιδιαίτερα αξιόλογος είναι ο αριθμός των ζωοβενθικών οργανισμών (560 είδη), με αντιπροσώπους από τα ψάρια (γλώσσες, κουτσομούρα, φανάρι κ.α), τους σπόγγους (είδη εμπορεύσιμα και μη), τα κοιλεντερωτά (ανεμώνες, κοράλλια), τους πολύχαιτους (σκουλήκια), τα μαλάκια (μύδια, χταπόδια, σουπιές), τα καρκινοειδή (καβούρια, γαρίδες) και τα εχινόδερμα (αστερίες, αχινοί).