Get Adobe Flash player

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!

Езерото Керкини

 

На 60 км. северно от Струмския залив и на площ от 15 км. дължина и 8 км. широчина, между планините Белес и Крусия е разположен язовирът Керкини. През 1932 г. е построена язовирна стена близо до селото Литотопос и са поставени насипи на запад и на изток, които са подчинили водите на река Струма и са преобразували една блатиста област в много важна екосистема, защитена от международни договори, като Договора Рамсар.

 
 
В севернoизточната част на езерото, на устието на Струма, се намира много важна речна гора, която е място за хранене и гнездене на много редки птици и разплодно място за много видове риби. Гората се състои основно от пет вида върби, които през повечето време са залети с вода.

 

 

В района на езерото живеят много видове застрашени бозайници като видра, елен, чакал, вълк, дива котка, както и лисица, невестулка, дива свиня, заек, язовец. Срещат се над 10 вида земноводни и над 20 вида влечуги. Рибната фауна във водната система на Керкини – Струма се състои от над 30 вида риби като шаран,сребриста каракудата, сом, змиорка.
 
 
В езерото и околностите му се забелязват повече от 300 вида птици. Някои са застрашени, като среброглавия пеликан и малкия корморан, а други са нови видове като малка белочела гъска, фламинго, сокол и малък лебед. Тук се намират най-важните колонии на Южните Балкани от голям корморан, лопатарка, блестящ ибис. В езерото живеят и се отглеждат и други видове като патица, гъска, лиска, зеленоножка, речна рибарка, както и хищни птици като царски орел, сокол скитник, голям креслив орел, скален орел и др.

 

Езерото Керкини е една много важна екосистема. Ползите от нея са за напояване, против наводнения, риболов, както и като място за отдих, за научни изследвания и обучение за околната среда. Посещават годецата и учениците от област Серес, от цяла Гърция,  дори и от чужбина, като осведомеността им за околната среда се повишава.