Get Adobe Flash player

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!

Река Струма

 

Река Струма е една от реките на Балканския полуостров с обща дължина от 360 км, от които 242 се намират на територията на България и 118 км на територията на Гърция. Българите я наричат Струма, а по времето на османското владичество е била известна с името Кара-Сю. В гръцка територия, реката преминава само през област Серес, и заедно с река Agitis, която е основния му гръцки приток, принадлежат на хидрографическия басейн на Източна Македония. Струма се влива в Струмския залив, дарявайки на залива не само водите, но и името му.

 

Тя извира от Витоша, югозападно от София, на височина 2,200 метра. Тече на юг, първоначално като буен поток преминаващ през стръмни клисури, след което поема и оформя плодородна долина между Осоговската планина (с най-висок връх Руен) и Рила. Продължава пътя си към Гърция, като преминава между планините Малес и Пирин и малко преди да влезе в гръцка територия в нея се влива най-големия приток- Струмица, която извира от планината Плаковица, разположена в югоизточния край на Югославия.

 

Река Струма навлиза в Гърция на запад от село Промахон, през теснините Roupel, които е издълбала в продължение на годините между планинските вериги на Керкини и Орвилос. На това място, поради внезапна промяна на наклона на почвата, реката губи силата си и се разделя на два ръкава. Западният ръкав се влива в езерото Керкини и продължава към югоизток до точката кадето се свързва с десния ръкав. Там те образуват едно корито в близост до село Lithotopi.

 

От тази точка и на дължина 50 км до сливането и с река Агитис, коритото на Струма се подържа изкуствено, с диги и напоителни канали. Това се счита за необходимост, понеже естественото корито е било плитко и в миналото е предизвиквало широки наводнения. Напоителните канали са взимали излишния воден обем и същевремено са напоявали равнина.

 

Струма се слива 5 км пред устието си с река Агитис, която извира от южното подножие на планината Фалакро. На това място е имало езеро на име Ахинос, което от години вече е пресъхнало. Накрая Струма преминава между планините Keрдилия и Пангео и се влива в Струмския залив, източно от село Кердилия, образувайки една малка делта. Малката площ на делтата се дължи на въздействието на вълните и на крайбрежното разпръсване на материалите носени от реката. Преди години устието е било по на изток от днешното местоположение.

 

Основните гръцки притоци на Струма са Бутковас, който тече в малката долина Пороя, област Серес; Ексавис, който извира от планина Кердилия; Крусовитис, извиращ от планина Орвило; Ксиропотамос, извиращ от планина Мавровуни. Общата площ на водосбора на Струма е 16550 кв. км, от които само 6027 са в гръцка територия.

 

Реката е богата на суровини, които непрекъснато се нанасят в равнината на Серес и езерото Керкини: смята се, че се донасят най-малко 4000000 милиона кубически метра материали годишно, при средно годишно изтичане 3,4 милиарда кубически метра вода. Ширината на река Струма преминава 250 м а дълбочината стига до 3 метра.

 

Струмската долина е единственият канал за комуникация между България и Гърция и тя пресича пътя Солун - София. Каменият пласт на речния басейн е преобразен и се състои главно от аспид и мрамор. Също така има и седментни скали и метални наслойки. В някои райони на коритото, има концентрации на злато.

 

На реката има множество водна растителност от храсти, които дават красота на реката. Преобладават тополите, върбите, акациите и чинарите. Във водите на реката живеят много видове риби, сред които доминира шарана и в много по-малки количества, чироза, костур и змиорките. Фауната на екосистемата на реката се допълва от множество животни и птици, които гнездят по бреговете ѝ и пряко зависят от нея.