Get Adobe Flash player

Προτάσεις

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!

Πρόσκληση προς άπαντα τα ξενοδοχεία Α, Β, Γ, κατηγορίας και τις Τουριστικές Εγκαταστάσεις της χώρας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ έτους 2011

 

Σας παρουσιάζουμε την εγκύκλιο του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων σχετικά με το πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ έτους 2011 :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ Αθήνα, 17/1/2011
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 2846/10-1-2011
Τμήμα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 2490 /11
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 53
104 31 Αθήνα
Τηλ.: 210/ 5296107- 5296109
210/5296287
FAX: 5296129
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6
 
Πρόσκληση προς άπαντα τα ξενοδοχεία Α, Β, Γ, κατηγορίας και τις Τουριστικές Εγκαταστάσεις της χώρας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του
ΕΤΑΑ – ΤΑΝ έτους 2011
 
 
1. Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 225/95 –ΦΕΚ 130/Α, όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του με το άρθρο 1 του ΠΔ 176/2008- ΦΕΚ 235/Α, με τις οποίες καθιερώθηκε στο Ταμείο ο θεσμός του επιδοτούμενου παραθερισμού, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. Φ.41/1223/95 – ΦΕΚ 1083/Β Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία καθορίστηκαν οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος και την υπ΄αριθ. πρωτ. Φ.10041/27688/1455/6-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζει και για το έτος 2011, πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών, για τους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης και τους συζύγους τους, σε αριθμό μέχρι και 2.000 ( δύο χιλιάδες ) άτομα εκ περιτροπής.
2. Το πρόγραμμα των διακοπών περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των συζύγων τους, σε ξενοδοχεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις της ημεδαπής, Α΄, Β΄και Γ΄κατηγορίας, δηλ. 4, 3 και 2 αστέρων και σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα- δωμάτια τεσσάρων (4) και τριών (3) κλειδιών, επί επτά (7) ημέρες, έξι (6) διανυκτερεύσεις και ημιδιατροφή των φιλοξενουμένων ( πρόγευμα και ένα γεύμα ή δείπνο ).
Ολα τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Ξενοδοχεία και οι Τουριστικές Εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, του οποίου τα δικαιολογητικά θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από το οποίο προκύπτει, ότι έχει λήξει κάποιο από τα πιστοποιητικά με περιορισμένη ισχύ ( πιστοποιητικό πυρασφάλειας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος ).
Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια του Προγράμματος έτους 2011 ( από 10/6/2011 – 31/12/2011) η επιχείρηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την άμεση αποστολή σχετικού αντιγράφου στον Τομέα μας.
Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση θα θεωρείται αυτοδικαίως ληθείσα και δεν θα εξοφλούνται τα εντάλματα πληρωμής της χρονικής περιόδου, κατά την οποία κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά έχει λήξει.
Υπεύθυνες δηλώσεις των Επιχειρηματιών, που αντικαθιστούν άδειες και σήματα ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο δικαιολογητικό δεν γίνονται δεκτές και το κατάλυμα δεν θα συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας δεν είναι επικυρωμένο από τον Ε.Ο.Τ. αλλά από άλλη Δημόσια Αρχή, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει υποβιβασμός της κατηγορίας του και δεν έχει γίνει ανάκληση αυτού.
3. Τα ξενοδοχεία φιλοξενίας καθώς και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια πρέπει να διαθέτουν δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, με ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό / κεντρική θέρμανση εντός των δωματίων.
Επίσης, πρέπει να λειτουργεί μέσα στο χώρο τους και εστιατόριο.
Τούτο ορίζεται και στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, που κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 ( και ισχύει και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ), ως εξής : « Απαγορεύεται σε ξενοδοχεία τα οποία δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να συνάπτουν συμβόλαια περί μισθώματος κλινών με πρωϊνό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή ».
4. Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών δε δεσμεύεται ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση αποστολής σε κάθε ξενοδοχείο, συγκεκριμένου αριθμού προσώπων.
Παράλληλα, το ξενοδοχείο δε δεσμεύεται να διαθέσει συγκεκριμένες κλίνες ή δωμάτια, για το πρόγραμμα του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, σε ορισμένη χρονική περίοδο.
5. Κάθε δικαιούχος διακοπών θα επιλέγει τον τόπο και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο της αρεσκείας του από κατάλογο ξενοδοχείων-ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων-δωματίων, που θα καταρτισθεί από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών με βάση τη δήλωση του ξενοδοχείου ( καταφατική απάντηση στο έγγραφο αυτό ), μέσα σε τακτή προθεσμία, ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος εγγράφου και τη συνεργασία του με τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
Η θετική απάντηση του ξενοδοχείου συνεπάγεται, χωρίς άλλες διαδικασίες, και τη δήλωση της επιθυμίας της επιχείρησης, να καταχωρηθεί η επωνυμία και η διεύθυνσή της στον ανωτέρω κατάλογο.
6. Ο δικαιούχος των διακοπών, συνταξιούχος του Τομέα μας, θα επιλέγει το ξενοδοχείο της προτίμησής του από τον ανωτέρω κατάλογο και θα επικοινωνεί απευθείας με αυτό, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο χρόνο διακοπών του και το αντίστοιχο δωμάτιο φιλοξενίας.
7. Από τη στιγμή που θα καθορισθεί ο χρόνος και το δωμάτιο φιλοξενίας, με κοινή συμφωνία μεταξύ δικαιούχου διακοπών και της επιχείρησης του ξενοδοχείου, υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει το δωμάτιο στη διάθεση του συνταξιούχου εκτός, εάν, είκοσι μία ( 21) ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης των διακοπών, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε μικρότερο διάστημα, ειδοποιηθεί το ξενοδοχείο ότι ματαιώνονται οι διακοπές του με συνέπεια την ελευθέρωση του δωματίου.
Η παράβαση του όρου αυτού από το ξενοδοχείο συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του από τον κατάλογο του προγράμματος διακοπών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
8. Κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, μετά το ανωτέρω « κλείσιμο » δωματίου του ξενοδοχείου, με ειδικό σημείωμα ( έντυπη εντολή ) του Τομέα, προς το Ξενοδοχείο, για τη φιλοξενία, στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενούμενων και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
Κάθε ξενοδοχείο, στο οποίο θα παραδίδεται το ανωτέρω σημείωμα ( εντολή ) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, θα ελέγχει κατά την άφιξη των φιλοξενούμενων τα στοιχεία αυτά, καθώς και ότι η εντολή φέρει τη σφραγίδα του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και την υπογραφή υπαλλήλου του Τμήματος Λοιπών Παροχών και Ε.Ε., ώστε να αποκλεισθεί η φιλοξενία προσώπων, που δεν είναι δικαιούχοι.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που ο Επιχειρηματίας του καταλύματος, δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα από αυτά που αναγράφονται στην Εντολή Φιλοξενίας του Τομέα μας, υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
9. Οι ενδιαφερόμενοι Επιχειρηματίες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του Τομέα μας, πρέπει να υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα Λοιπών Παροχών κ΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωση συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά ( και όχι με ΦΑΞ ).
Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της δήλωσης, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και η οποία επέχει θέση σύμβασης μεταξύ επιχειρηματία και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ. Η δήλωση θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου ( π.χ. επωνυμία, διακριτικός τίτλος κλπ ) με τα δικαιολογητικά που ζητούνται, προκειμένου να καταχωρηθούν οι επιχειρηματίες στο Πρόγραμμα.
Επίσης, στις παραπάνω δηλώσεις προς τον Τομέα μας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η διεύθυνση κάθε ξενοδοχείου, ο ταχ/κός κώδικας, οι αριθμοί τηλεφώνου και fax, η κατηγορία στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ταυτότητας του εκπροσώπου της επιχείρησης. Θα γίνεται δε μνεία, εάν το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρική θέρμανση και κλιματισμό.
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται :
- Aπό φωτοαντίγραφο του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε ισχύ, αρμοδίως επικυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ.
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλετε πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος.
  • Από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας εστιατορίου – κυλικείου- μπαρ, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Η δήλωση συμμετοχής θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της σύνθεσης του προγεύματος και του γεύματος ή δείπνου, όπως αυτή προβλέπεται από την κατηγορία του καταλύματος ( ΠΔ 43/2002) και την αγορανομική διάταξη 14/20-3-89 ( ΦΕΚ 343Β/11-5-89 ).
  • Από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας παρασκευαστηρίου με αίθουσα πρωϊνού ή από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας εστιατορίου, για τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων.
- Από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πισίνας εφόσον δηλώσουν με την αίτηση συμμετοχής ως υπηρεσία την πισίνα.
10. Μετά το πέρας της φιλοξενίας θα αποστέλλεται από την επιχείρηση, με συστημένη επιστολή στο Τομέα Ασφάλισης Νομικών η πρωτότυπη Εντολή Φιλοξενίας του Τομέα, με βεβαίωση των φιλοξενούμενων και της επιχείρησης επί της έντυπης αυτής εντολής, ότι πραγματοποιήθηκε η φιλοξενία, ο χρόνος και η διάρκειά της καθώς και το τιμολόγιο.
( Επισημαίνουμε ότι, στις Βεβαιώσεις Φιλοξενίας, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία των εκπροσώπων του Ξενοδοχείου, να έχει τεθεί η σφραγίδα της επιχείρησης και να είναι υπογεγραμμένες τόσο από τους εκπροσώπους του καταλύματος όσο και από τους συμμετέχοντες δικαιούχους ).
11. Το τιμολόγιο θα εξοφλείται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Τομέα με κατάθεση σε λογαριασμό της υπόδειξης του ξενοδόχου σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, οι δε τυχόν απαιτούμενες δαπάνες αποστολής διά μέσου της Τραπέζης, θα βαρύνουν την επιχείρηση του ξενοδοχείου και θα παρακρατούνται από το αντίτιμο φιλοξενίας, που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο.
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ως εξής :
Προς το : ΕΤΑΑ – ΤΑΝ
Σωκράτους 53
104 31 – Αθήνα
ΑΦΜ 998146384
ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών
12. Για το τρέχον έτος 2011, το αντίτιμο της φιλοξενίας και ημιδιατροφής, που θα καταβάλλεται στις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, καθορίζεται για τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές εγκαταστάσεις Α΄, Β΄και Γ΄ κατηγορίας, αντιστοίχως, σε σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά ( 48,81 ), σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά ( 45,77 ) και σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά ( 42,70) κατ΄άτομο, ημερησίως, για τα ζεύγη των συνταξιούχων.
Για τους φιλοξενούμενους σε μονόκλινα δωμάτια ( συνταξιούχους χωρίς σύζυγο ) το αντίτιμο της φιλοξενίας και ημιδιατροφής καθορίζεται, για μεν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α΄κατηγορίας, σε πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτά ( 56,75 ), για δε τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄κατηγορίας, σε πενήντα ένα ευρώ και επτά λεπτά ( 51,07 ) και σαράντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτά ( 48,02 ) αντιστοίχως.
Για τους φιλοξενούμενους σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια τεσσάρων (4) και τριών (3) κλειδιών το αντίτιμο της φιλοξενίας και ημιδιατροφής καθορίζεται σε (42,70) ευρώ κατ΄άτομο, ημερησίως, για τα ζεύγη των συνταξιούχων και σε (48,02) για τους δικαιούχους μονόκλινων δωματίων.
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση.
13. Οι απαντήσεις των ξενοδοχείων, για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλούν στον Τομέα μας το βραδύτερο μέχρι 31/3/2011, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτύπωση, εγκαίρως, των καταλόγων των ξενοδοχείων, που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών.
Σε περίπτωση, που η δήλωση του ξενοδοχείου δεν περιέλθει στον Τομέα μας στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, δεν θα περιληφθεί τούτο στον κατάλογο της τρέχουσας περιόδου, που διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Σε περίπτωση, που γίνει δεκτή η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών του Τομέα μας, παρακαλούμε να ενημερώσετε την ιστοσελίδα σας.
Στο έγγραφό μας αυτό υπάρχει συνημμένο έντυπο δήλωσης αποδοχής από τους αποδέκτες των όρων της συνεργασίας καθώς και της ένταξης των επιχειρήσεών τους στο πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών.
Τα ξενοδοχεία που θα αποδεχτούν τους παραπάνω όρους και τη διαδικασία φιλοξενίας των συνταξιούχων μας, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 46/19/17-9-2009 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α καλούνται παράλληλα να δεχθούν και τη φιλοξενία των υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου και Ασφάλισης Εσόδων της Δ/νσης Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α., που με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. μετακινούνται σε επαρχιακές πόλεις, για την διενέργεια ελέγχου σε υπολόγους του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
( συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικηγορικούς συλλόγους κλπ.).
Η κατηγορία αυτή των φιλοξενούμενων θα καταβάλλει ως έξοδα διανυκτέρευσης με διατροφή την οριζόμενη εκ του νόμου τιμή ημερήσιας διανυκτέρευσης ( που σήμερα ανέρχεται σε 35,22 ευρώ ημερησίως για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο –
Αύγουστο και Σεπτέμβριο που η ημερήσια τιμή είναι 42,26 ).
Η παραπάνω χρήση θα γίνεται εξαιρετικά σπάνια και πιθανότατα μία φορά το έτος.
Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται από τον ίδιο τον φιλοξενούμενο, εξ΄ ιδίων χρημάτων, ενώ ο Τομέας ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης, σχετικά με την φιλοξενία των προσώπων αυτών.
Προσδιορισμένο τιμολόγιο φιλοξενίας θα εφαρμόζεται μόνο για τα πρόσωπα, που είναι εφοδιασμένα με εντολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α., για την διενέργεια ελέγχου στους υπολόγους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, που έχουν την έδρα τους στην περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο, η οποία και πρέπει να επιδεικνύεται προκειμένου να ισχύσει γι΄αυτούς το παραπάνω προσδιοριζόμενο τιμολόγιο φιλοξενίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φιλοξενία των επιθεωρητών του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα : 210/5296283 – 5296284.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, από το έτος 2012 και εφεξής η παρούσα εγκύκλιος δεν θ΄αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά μόνο θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (www.tnomik.gr) και θα αποστέλλεται παράλληλα για δημοσίευση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος , στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και στην Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ελλάδος .
 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 

Ακολουθεί υπόδειγμα της Δήλωσης ΠΠΔ

 

Δ Η Λ Ω Σ Η
 
ΠΡΟΣ
 
ΤΟ Ε.Τ.Α.Α - ΤΑΝ
 
Ο υπογεγραμμένος…………………………………………………………………….
εκπρόσωπος της επιχείρησης………………………………………..
κάτοικος …………………………………………………………….. κάτοχος του υπ΄αρθ………………………………Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε την …….
………………………… από τ………………………………………..
 
 
Δ Η Λ Ω
ότι η επιχείρηση του ξενοδοχείου …………………………………………. επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ
έτους 2011 και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο του Ταμείου.
Κατωτέρω παρατίθενται τα στοιχεία της επιχειρήσεώς μας και οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις :
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ :
………………………………………………………………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ……………………………………………………………….
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Νομός, Πόλη, Οδός, Αριθμός, Ταχ. Κώδικας ) :
………………………………………………………………………………………….
Αρ. Τηλεφώνου : ………………………………………………………………
Αριθμός FAX ………………………………………………..
Αριθ. Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχείου: …………………………..
Αριθμός Δωματίων : ………………………………………………
Δίκλινων: ……………………………….. Μονόκλινων : ………………..
Χρονική Περίοδος Λειτουργίας : ………………………………………..
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
( Εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, χώροι αναψυχής, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός κλπ )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΓΕΥΜΑΤΟΣ ή ΔΕΙΠΝΟΥ
(σύμφωνα με την απόφαση του Ε.Ο.Τ. )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
Ημερομηνία…………………………
 
Ο ΔΗΛΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ